Home अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 100 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_21 से 30

100 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_21 से 30

0
100 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_21 से 30

इङश्च (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/21)

उपसर्गे रुवः (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/22)

समि युद्रुवः (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/23)

श्रिणीभूवोऽनुपसर्गे (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/24)

वौ क्षुश्रुवः (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/25)

अवोदोर्नियः (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/26

प्रे द्रुस्तुस्रुवः (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/27)

निरभ्योः पूल्वोः (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/28)

उन्न्योर्ग्रः (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/29)

कॄ धान्ये (उन्न्योः, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/30)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here